Archive for the ‘AL-Hikmah’ Category

KAIN KAFAN DARIPADA RASULULLAH S.A.W

Seorang wanita datang kepada Rasulullah S.A.W. Ia menyerahkan kain yang ditenunnya sendiri dan diserahkan kepada Nabi S.A.W sebagai rasa cintanya kepada Rasul. Dengan senang hati rasulullah menerima pemberian itu dan memakainya. Dengan memakai kain pemberian wanita itu, Nai keluar menemui sahabatnya. Salah seorang daripada sahabat melihat begitu indahnya kain yang dipakai Nabi, lau berkata, “Wahai Rasulullah, alangkah indahnya kain yang engkau pakai itu. Betapa senangnya jika aku memakainya,” ujarnya.

“Baiklah,” jawab Nabi S.A.W ringkas.

Setelah keluar dari suatu majlis, Rasulullah S.A.W datang lagi ke tempat itu, tetapi tidak lagi menggunakan kain tenun yang baru dipakai itu. Kain pemberian wanita itu berlipat di tangannya, dan kemudian diserahkan kepada sahabat yang memujinya tadi.

“Terimalah kain ini dan pakailah,” ujar Rasululah S.A.W.

Melihat peristiwa itu, ramai sahabat yang mencela lelaki itu. Kain pemberian wanita itu sangat disenangi Nabi kerana itu dipakainya, tetapi Nabi tidak pernah menolak permintaan seseorang. “Mengapa engkau masih memintanya ?” sungut para sahabat.

Apa jawab sahabat yang meminta kain kepada Rasulullah S.A.W, “Saya minta kain itu bukan untuk saya pakai, melainkan untuk saya gunakan untuk kain kafanku.”

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

ILMU KONTAK DENGAN JIN MUSLIM

Ilmu kontak dengan jin muslim itu sangat sulit dan berat syarat untuk mendapatkannya. Harus dengan tekun beribadah dan selalu suci lahir bathin, suci dari hadas kecil maupun besar.

Riyadhoh untuk dapat berhubungan dengan jin muslim caranya adalah dengan meninggalkan makanan yang bernyawa selama 14 hari. Riyadho di mulai pada malam jum’at. Malam terakhir melekan sehari semalam (tidak boleh tidur). Selama riyadho do’a diwiridkan setelah usai sholat fardhu sebanyak 14 kali.

Waktu tengah malam masuklah kedalam kamar yang kosong dan gelap dalam keadaan suci. Sholat  sunnah 2 roka’at sehabis sholat baalah wirid di bawah ini :

Bismillahhirroh Mannirrohiim

Khobirun. 812 kali

Khobirun Fa Khobirni Maqoman Wa Yaq Dhotan

Bima Fihi Ish Laahi Wa Qosh Di Wa Mama Hawat

Sa-Al Tuka Ya Khollaqu Kholqo Maqoo Shidi

Fa-Anta Illahi Khooliqul Kholqi Ajma’at. 41 Kali

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH
Iklan

KEJUJURAN SEORANG SAUDAGAR PERMATA

Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman Tabiin bernama Yunus bin Ubaid, menyuruh saudaranya menjaga kedainya kerana ia akan keluar solat. Ketika itu datanglah seorang badwi yang hendak membeli perhiasan di kedai itu. Maka terjadilah jual beli di antara badwi itu dan penjaga kedai yang diamanahkan tuannya tadi.

Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya empat ratus dirham. Saudara kepada Yunus menunjukkan suatu barang yang sebetulnya harga dua ratus dirham. Barang tersebut dibeli oleh badwi tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Ditengah jalan, dia terserempak dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si badwi yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya tadi. Sememangnya dia mengenali barang tersebut adalah dari kedainya. Saudagar Yunus bertanya kepada badwi itu, “Berapakah harga barang ini kamu beli?”

Badwi itu menjawab, “Empat ratus dirham.”

“Tetapi harga sebenarnya cuma dua ratus dirham saja. Mari ke kedai saya supaya saya dapat kembalikan wang selebihnya kepada saudara.” Kata saudagar Yunus lagi.

“Biarlah, ia tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang empat ratus dirham itu, sebab di kampungku harga barang ini paling murah lima ratus dirham.”

Tetapi saudagar Yunus itu tidak mahu melepaskan badwi itu pergi. Didesaknya juga agar badwi tersebut balik ke kedainya dan bila tiba dikembalikan wang baki kepada badwi itu. Setelah badwi itu beredar, berkatalah saudagar Yunus kepada saudaranya, “Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan dua kali ganda?” Marah saudagar Yunus lagi.

“Tetapi dia sendiri yang mahu membelinya dengan harga empat ratus dirham.” Saudaranya cuba mempertahankan bahwa dia dipihak yang benar.

Kata saudagar Yunus lagi, “Ya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri.”

Jika kisah ini dapat dijadikan tauladan bagi peniaga-peniaga kita yang beriman, amatlah tepat. Kerana ini menunjukkan peribadi seorang peniaga yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Jika semuanya berjalan dengan aman dan tenteram kerana tidak ada penipuan dalam perniagaan.

Dalam hal ini Rasulullah S.A.W bersabda, “Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau diharga.” (Diriwayat lima imam kecuali imam Nasa’i).

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

ILMU  KETAJAMAN  BATHIN  (PEMBANGKIT INDERA KE ENAM)

            Ilmu ketajaman bathin tau membangkitkan indera keenam sanngat perlu dimilki oleh siapapun, apalagi yang berfrifesi sebagai paranormal. Sebab dengan memilki ilmu ini sangat membantu sekali untuk menolong seseorang yang di tolongnya. Segingga orang yang di tolongnya akan mendapatkan jalan keluar yang tepat dalam menghadapi persoalan/masalah yang di hadapinya.
Riyado Untuk Memilki/mengamalkan Ilmu Ini Adalah Sebagai Berikut :
             Puasa sunnah 17 hari dimulai pada hari jum’at, hari terakhir melekan sehari semalam (tidak makan, tidur, merokok, minum). Selama melakukan riyadho do’a diwiridkan setiap selesai sholat fardhu yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan.jika ada perlu cukup baca satu kali.

Do’a Yang Di Wiridkan

Bismillahhirroh Mannirrohiim

Astaghfirullah. 100 Kali

Allahu, Allahu, Allahu. 100 Kali

Laa Haula Wala Quwwata Illa Billaahi. 100 Kali

Yaa Rajinaa Yaa Rohmaanu Yaa Rohiim. 100 Kali

PENDERITAAN YANG DIALAMI OLEH ABU HURAIRAH

Pada suatu hari Abu Hurairah sedang membersihkan hidungnya dengan sehelai sapu tangan yang cantik. Kemudian dia bercakap seorang diri. “Ah, lihat akan Abu Hurairah, dia membersihkan hidungnya dengan sehelai sapu tangan yang cantik. Teringat aku semasa aku biasanya berbaring di antara mimbar dengan rumah Nabi. Orang menyangka aku menghidap penyakit sawan. Tetapi sebenarnya aku sedang menderita kelaparan.”

Abu Hurairah mengalami kelaparan selama beberapa hari. Kadang-kadang kelaparan yang dihadapinya begitu dahsyat hingga ia jatuh pengsan. Orang yang melihat keadaannya menyangka ia terkena penyakit sawan.

Pada masa itu penderita-penderita penyakit sawan diubati dengan meletakkan kaki di lehernya. Penderitaan Abu Hurairah ini berlaku semasa Islam mula bertapak di Tanah Arab. Apabila Islam telah tersebar dengan luasnya, keadaan hidupnya agak mewah sedikit.

Dia merupakan seorang yang sangat warak dan suka menunaikan sembahyang-sembahyang nafilah. Dia mempunyai sebuah uncang yang penuh dengan biji-biji buah tamar yang digunakan untuk berzikir. Di rumahnya sentiasa terdapat orang yang sibuk bersembahyang.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

ILMU KEBEGJAN / SELALU BERUNTUNG

Mempermudah mencari rezeki selain berdo’a kepada Allah haruslah disetai dengan cara bekerja keras dan tekun. Sebab tidak ada umus atau kamus yang hanya dengan teori saja datang denngan sendiri, hal yang demikian adalah mustahil, kecuali dengan cara mengambil pesugihan atau memuja setan dengan jalan yang tidak baik.

NAMUN BAGI ORANG YANG BERIMAN MEMPUNYAI CARA TERSENDIRI DIANTARANYA ADALAH

Bekerja dengan keras dan tekun untuk mencari rezeki, Tawakal kepada Yang Maha Kuasa, Selalu bersyukur apa yag didapat, Selalu berdo’a bersabar dan pasrah, Tidak memilki rasa dengki dan iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain, Selalu berbaik sangka kepada sang pemberi rezeki, Mengamalkan sebagian hartanya kepada orang lain, Rajin memohon rezeki epada Allah sehabis sholat wajib dan yang paling mengerjakan sholat hajat  khusus.

 CARA SHOLAT HAJAT KHUSUS ADALAH :

Sholat Hajat 4 Roka’at Tiap Dua Roka’at Salam Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1.   Sehabis membaca al-fatihah roka’at pertama membaca surat al-ikhlas 40 kali

2.   Sehabis membaca al-fatihah roka’at kedua membaca surat al-ikhlas 30 kali

3.   Sehabis membaca al-fatihah roka’at ketiga membaca surat al-ikhlas 20 kali

4.   Sehabis membaca al-fatihah roka’at keempat membaca surat al-ikhlas 10 kali

Wirid Yang di Baca Setelah Selesai Sholat Hajat Khusus Adalah Sebagai Berikut :

Ø      Astaghfirullah Hal ’adzim. Sebanyak 100 (seratus) kali

Ø      Subhanallah.  Sebanyak 100 (seratus) kali

Ø      Alhamdulillah. Sebanyak 100 (seratus) kali

Ø      Alallahumma Sholli Wasslim Wa Barik’ala Sayyidina Muhammadin Sholatan Tuwassi ’u Bihaa Lanal Arzaqo Wa Tuhassinu Bihaa ’alainal Akhlaq. Sebanyak (seratus) kali

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

ORANG YANG PALING BERANI

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

Al Bazzar meriwayatkan dalam kitab Masnadnya dari Muhammad bin Aqil katanya, “Pada suatu hari Ali bin Abi Talib pernah berkhutbah di hadapan kaum Muslimin dan beliau berkata, “Hai kaum Muslimin, siapakah orang yang paling berani ?”

Jawab mereka, “Orang yang paling berani adalah engkau sendiri, hai Amirul Mukminin.”

Kata Ali, “Orang yang paling berani bukan aku tapi adalah Abu Bakar. Ketika kami membuatkan Nabi gubuk di medan Badar, kami tanyakan siapakah yang berani menemankan Rasulullah s.a.w dalam gubuk itu dan menjaganya dari serangan kaum Musyrik ? Di saat itu tiada seorang pun yang bersedia melainkan Abu Bakar sendiri. Dan beliau menghunus pedangnya di hadapan Nabi untuk membunuh siapa saja yang mendekati gubuk Nabi s.a.w. Itulah orang yang paling berani.”

“Pada suatu hari juga pernah aku menyaksikan ketika Nabi sedang berjalan kaki di kota Mekah, datanglah orang Musyrik sambil menghalau beliau dan menyakiti beliau dan mereka berkata, “Apakah kamu menjadikan beberapa tuhan menjadi satu tuhan ?” Di saat itu tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan membela Nabi selain Abu Bakar. Beliau maju ke depan dan memukul mereka sambil berkata, “Apakah kamu hendak membunuhorang yang bertuhankan Allah ?”

Kemudian sambil mengangkat kain selendangnya beliau mengusap air matanya. Kemudian Ali berkata, “Adakah orang yang beriman dari kaum Firaun yang lebih baik daripada Abu Bakar ?” Semua jamaah diam saja tidak ada yang menjawab. Jawab Ali selanjutnya, “Sesaat dengan Abu Bakar lebih baik daripada orang yang beriman dari kaum Firaun walaupun mereka sepuluh dunia, kerana orang beriman dari kaum Firaun hanya menyembunyikan imannya sedang Abu Bakar menyiarkan imannya.”

Asma’ Nuraniya

ILMU UNTUK MEMPEROLEH ILMU LADUNI

BACA HADIAH SURAT AL-FATIHAH UNTUK MASING-MASING DIBAWAH INI :

1.      Rosulullah  Muhammad  SAW  beserta  seluruh keluarga dan para sahabatnya.

2.      Nabi Kahidir Alaihissalam 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

3.      Nabi Musa Alaihissalam. 1x lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

4.      Malaikat Moqorrobin, khususnya Mlaikat Jibri, Mikail, isrofil, izroil.

5.      Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali.

6.      Syeck Abdul Qodir Jailani.

7.      Wali Songo khususnya, Syeck Sunan Kali Jaga.

8.      Semua oaring Islam, Para jin Islam baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya untuk Bapak dan Ibu kandung, kakek, nenek, para guru dan gurunya para guru.

9.      Untuk terkabulnya do’a dan permohonan maka bacalah do’a ini : “Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Ilmu Laduni, Ya Allah Saya Mohon Diberi Ilham Dan Petunjuk, Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Kemampuan Melihat Alam Jin, Ya Allah Saya Mohon Kepekaan Bathin Dan Qolbu Saya Untuk Menembus Alam Malakut, Ya Allah Saya Mohon Dibukakan Tabir Penutup Antara Diri Saya Dengan Alam Gaib, Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Ilmu-Ilmu Yang Bermanfaat, Ya Allah Kabulkanlah Do’a Dan Permohonan Saya” ( do’a diulang 3x, dihayati, diresapi dan penuh kesunguhan ), lanjutkan menbaca “Bihurmatil Fatihah”.

10.  Baca Ayat Kursi 3 (tiga) kali.

11.  Hentakan telapak kaki kanan kebumi/kelantai 3x. pada saat menghetakan kaki kanan kebumi tidak perlu berdiri, cukup kaki kanan saja yang diangkat.

12.  Lalu membaca Asma’ Nuraniya. 7 (tujuh) kali, adapun asma’ tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

 AMSHONIHIN ARHAMIN SALATHISIN YALAARIIHIN SAHLAALIHIN ‘ANAA SALIIMIN SALAAMIN BAHROOSIININ BAHA BIHIIHIN IBROONIIHIN “ABROONAY NIHIN ASLAAMIININ INMAASIININ KANHAAHIIHIN QOSROONIIHIN ‘ALAA NIIHIN SULTHOONIIHIN. ‘AMSHONIYYAH YISROONIYAH QOHROONIYAH NAHROONIYAH AHLAANIYAH YAQSHONIYAH ‘ARNAANIYAH. ROOMANISIIN AHROOMIISIN A’LA KALMASIN MUTHO ‘IN AMIN KAAF HAA YAA A’IIN SHOD, THOOHAA, THOO SIIN MIIM,  THOO SIIN, YAASIIN, ALIF LAAM MIIM ROO, ALIIF LAAM ROO, HAAMIIM, HAAMIIM, A’IN SIIN QOOF, QOOF WAL QUR AANIL MAJIID, SHOOD WAL QUR AANI         DZI DZDZIKRI  WATHTHUURI WA KITAABIM MASTHUURIN, NUUN WAL QOLAMI WAMAA YASTHUURU. 

Selanjutnya berzikr/membaca dalam hati/qolbu/bathin, lafaz ini : “Allah Al-Haq tanpa hitungan setiap hari baik kerja atau aktifitas lainnya (dzikir hati).

Jika anda mendapatkan bisikan, baik bisikan itu dari makhluk halus yang menampakan wujudnya (Jin, Saudara kembaran diri, Malaikat), bisikan lewat suara, bisikan yang langsung dalam hati/bathin/qolbu ataupun bisikan lewat mimpi, maka ikuti dan laksanakan bisikan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan sariat islam dan aturan hidup bermasyarakat Bila anda merasa ragu tanyakan/dialog dengan bisikan tersebut. Agar anda tidak lupa dengan isi bisikan tersebut maka segera catat dikertas.Bisikan tidak selalu datang pada saat anda melaksanakan amalan ilmu wisik ini, tetapi bisa juga datang pada saat dan keadaan apapun juga, seperti saat bekerja, makan, santai, dll. Jika anda telah sering memperoleh bisikan/ ilham / petunjuk itulah bagian dari ilmu laduni.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

Ketika sedang berehat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas A.S. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih dan menangis.

“Mengapa engkau bersedih?” tanya malaikat maut.

“Tidak tahulah.” Jawab Ilyas.

“Apakah engkau bersedih kerana akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?” tanya malaikat.

“Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berxikir memuji Allah,” jawab Ilyas.

Saat itu Allah lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hdup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya.

“Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepada-Ku sampai akhir nanti.” Kata Allah.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

DO’A RUHANY

Allahumma inni as-aluka bi ’adomatil uklu hiyyati wa bi asrorir rububiyyati wa bi ’izzatis sarmadiyyah wa bi haqqi dalikal ’aliyyatil munazzahati ’anil kayfiyati wassub hiyyati wa bi haqqi mala-ikatika ahlissifatil jaw hariyyati wa bi arsi kalladi tagh sahul anwaru bima fihi minal asrori  illa ma qodayta Mhajati …………. ( sebutkan hajat ) uw minu bika ya alloh ya alloh ya alloh al quddusu al quddusu al quddusu irfa ’anni hijabaddulamati wa arini binurika ma-ad hartahu li ’ibadika ahlil qulubit tohiroti waya man kasa qulubal ’arifina binuril uluhiyyati falan tasta ti ’al malaikatu rof ’a ru-usihim min satwatil jabaru tiyyati way a man kola fi mahkami kita bihil aziziwa ayatihil aza liyyati allohu nurussamawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbahun almisbahu fisujajatin assujajatu ka-annaha kaw kabu duriyyun yu qodu min sajarotin murokatin zaitunatin la sarqiyyatin wala ghorbiyyatin yakadu zay tuha yudi-u walawlam tamsashu narun nurun ’ala nurin yahdillahu li nurihi man yasya-u  wayad ribullohul amsala linasi wallohu bikulli syai-in ’alim washolallohu ’ala sayyidina muhammadin wa ’ala alihi washoh bihi wasallim wal hamdulillahi robbil ’alamin.

Do’a diatas memungkin anda akan mendapatkan beberapa ilmu bila di amalan secara rutin caranya bacala “Alloh” sebanyak 4.356, tiap-tiap 66 kali membaca “Alloh” baru baca do’a diatas satu kali, terus dilanjutkan sampai hitungan 4.356 kali .

TAHAN LAPAR DAN HAUS

tdra

Dalam berbagai macam kitab hadist semisal shohsh bukhori, shohih muslim diterangkan Al-Faitahu Lima Quriat Lahu ………….., yang menurut para ahli ilmu hikmah dijelaskan diantara hikmahnya bahwa membaca surat al-fatihah itu barokahnya bisa untuk pengobatan, tolak bala’ , tolak sihir, tenung, memudahka hajat, menahan lapar, dll.

Adapun yang akan dijelaskan disini adalah hikmah membaca Al-Fatihah untuk menahan lapar, haus dan lemas karena telat makan atau tidak ada makanan. Bagi orang awam perut memang memilki hak untuk di isi makanan, tapi dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka tidak boleh tidak kita haus mencari jaln keluarnya. Bagi para santri di pondik pesantren sudah menjadi kebiasaan tidak makan sehari semalam atau tiga hari tiga malam atau lebih seperti kita temukan di pesantren-pesantren Jawa, kediri, Jombang, Magelang, dll. Pesantren yang tidak hanya taffakuh fiddin, tapi juga mendalami ilmu-ilmu hikmah.

Untuk menguasai ilmu hikmah terkadang kita harus puasa yang tidak pada batas kemampuan tingkat lapar kita, maka sudah barang tentu kita membutuhkan dulu ijazah yang bisa digunakan untuk menahan lapar.

Adapun sebagian dari ijazah tersebut adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Baca al-fatihah 3 kali yang hadiahnya dihaturkan seperti dibawah ini :

1.   Rosululah Nabi Muhammad Saw

2.   Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani

3.   10 Malikat Muqorrobin

Cara mengamalkannya :

  1. Waktu membaca fatihah pas lafal “Iyya Kana’ Budu Waiyya Kanas Ta’in” tangan kiri pegang perut dan tangan kanan pegang tengorokan.

  2. selama membaca fatihah 3 kali itu di resapi artinya dan maknanya setiap kalimat.

  3. Setelah membca fatihah, lalu membaca do’a ini “Sirrullah Gegentine Allah. Amangan Cahaya Aku Mangan . Laa Illaha Ilallah Muhammadarosulullah”.

Keterangan : selama membaca do’a tersebut. Telapak tangan kanan mengelus kaki kanan, dan telapak tangan kiri mengelus kaki kiri, sehingga perut tertempwl pada lutut dengan rapat.