Archive for the ‘SHOLAWAT’ Category

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

Ketika sedang berehat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas A.S. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih dan menangis.

“Mengapa engkau bersedih?” tanya malaikat maut.

“Tidak tahulah.” Jawab Ilyas.

“Apakah engkau bersedih kerana akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?” tanya malaikat.

“Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berxikir memuji Allah,” jawab Ilyas.

Saat itu Allah lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hdup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

“Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepada-Ku sampai akhir nanti.” Kata Allah.

Iklan

Ketika sedang berehat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas A.S. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih dan menangis.

“Mengapa engkau bersedih?” tanya malaikat maut.

“Tidak tahulah.” Jawab Ilyas.

“Apakah engkau bersedih kerana akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?” tanya malaikat.

“Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berxikir memuji Allah,” jawab Ilyas.

Saat itu Allah lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hdup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya.

“Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepada-Ku sampai akhir nanti.” Kata Allah.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

MENINGKATKAN KECERDASAN

DAN MEMBUANG LUPA

Barang siapa berdo’a langsung kepada Allah (tidak menggunkanan perantara), maka di terima tidaknya tergantung kebersihan niat orang dan redho, serta rahmat Allah SWT. Barang siapa menggunkan tawassul (perantara) kepada-Ku (Nabi Muhammad SAW), maka Allah menerimanya karena do’a Nabi pasti di terima oleh Allah SWT.

Dengan dasar hadis inilah Sholawat Nurul-Aqli banyak digunakan dan di kembangkan oleh para ahli ilmu hikmah dan Kyai untuk meningkatkan kecerdasaan dan menghilangkan sifat pelupa yang sekaligus memacu kecerdasaan dan kepandaian bagi para santri dan para murid yang sedang mencari ilmu di sebuah peasantren atau perguruan- perguruan ilmu hkmah.

Sebagai bukti banyak para Kyai yang hanya berlatar belakang pendidikan dari pesanteren, mendalami kitab-kitab kuning tapi dalam kiprah sosialnya, setelah kembali ke masyarakat disamping mampu menguasai ilmu-ilmu agama ; fiqih, ushul fiqih, hadist ilmu hadist, nahwu, shorof, balaghoh, tafsir ilmu tafsir dan lain-lain. Tapi juga mampu menguasi ilmu modern, politik, ekonomi, social, budaya dan lain-lain, karena allahmembuka akal dan bathin mereka, karena kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan membaca sholawat Nurul-’Aqli.

Cara penguasaan sholawat Nurul-’Aqli cukup di baca setelah sholat waji 11 Kali dan kalau mungkin di tambah pada waktu-waktu tertentu, semisalnya menjekang tidur. adapaun baca sehabis sholat fardhu iojzah yang khusus sebanyak 11 kali.

Inilah bacaan sholawat Nurul-’Aqli tersebut :

Allahumma Sholli Wasallim Wa Barik’ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa’alaa Aalihim Nuuril Mudz Hibi Linnis Yani Binuurihi Fii Kullu Lamhatin Wanafasin’adada Maa Wasi’ahu ’Ilmullah.

Di baca 11 kali sehabis sholat fardhu.